Entreprenad

Bygglogistik

Vi jobbar för att optimera flödet på arbetsplatsen genom att se till material och verktyg finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Köksinredning, säkerhetsdörrar, ventilationsrör eller byggmaterial? Vi tar hand om det så er specialiserade personal inte ödslar dyrbar tid på detta. Arbetet blir mer kostnadseffektivt och säkrare.

Byggstädning

Vår personal strävar efter en ren arbetsplats som förbättrar arbetsmiljön och säkerheten vilket minskar riskerna för materialskador och svinn. Vi täcker golv, väggar och hissar för att skydda och underlätta byggarbetet.

Övriga tjänster

Grovarbete
Rivning
Montering

Kontakta oss här
och låt oss veta hur vi kan assistera er.

CB Solutions har hjälp mig i flertalet projekt. De ett gott öga för att de helheten i ett projekt och vad de kan hjälpa till med för att byggprocessen skall gå smidigare. Bemötandet från deras personal är utmärkt. Killarna kommer i tid med rätt material och attityd.

Daniel Vestberg
Rydbergs Bygg AB

CB Solutions ställer alltid upp!

De utför alla arbeten strukturerat och effektivt.

Personalen är mycket positiv och lösningsorienterande.

Jobbar gärna med CB Solutions igen.

Ingrid Johansson
TL Bygg.
Vår personal går även att anlita på kvällen och helgen, då är tillgängligheten på arbetsplatsen som regel bättre. Personalen vinner tid och kunden kan hålla sina utsatta tider. Riskerna för produktionsstopp blir mindre och resursutnyttjandet av personalen kan dessutom maximeras.